@ViewBag.Title

会员细则

 

2014年会员定级

        2014年会员级别根据会员2013年的会员积分确定,具体如下:              
        2013年积分满5分,2014年为金卡会员;2013年会员积分满15分,2014年为白金卡会员;


  不满足以上定级条件的会员,根据实际积分定级。


        2013年会员积分将于2013年12月31日晚24点自动清零

       2014年会员积分返还政策

 

 

2015年会员定级

 

       2015年会员级别根据会员2014年的会员积分确定,具体如下:
       2014年积分满5分,2015年为金卡会员;2014年会员积分满15分,2015年为白金卡会员;
       不满足定级条件的会员,根据实际积分定级。

汪经理 13875853290 wwh@51zuche.net 刘经理 0731-85358370 liuqing@gozuche.com